+381 64 943 1942 udruzenje.destigma@gmail.com

Zdravstvena Nega

Zašto je bitna zdravstvena nega starijih osoba sa mentalnim oboljenjem?

Zdravstvena nega starijih osoba sa mentalnim oboljenjem dugo vremena je bila samo orjentisana na produženje života, ali fokus sve više postaje I na sam kvalitet života pacijenta kao I članova porodice ili negovatelja. Potencijalno lečenje mentalnih bolesti naše starije populacije dodatno pogoršavaju nekoliko faktora, uključujući:

 • Starija populacija sa mentalnim oboljenjem obično ne traži zdravstvenu negu.
 • Članovi porodice ili negovatelji starijih uobičajno ne poseduju stručno medicinsko znanje koje je neophodno u brizi straijih osoba sa mentalnim poremećajem
 • Stigma obeležavanja problema mentalnog zdravlja može vas odvratiti od spremnosti da se borite I uložite napor od  pružanja adekvatnog mediciskog pristupa

Zdravstvena nega starih lica sa mentalnim poremećajem se sprovodi od strane našeg stručnog medicinskog tima, koje zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu i profesionalnom pristupu pruža najbolju moguću negu vašim najbližima. Posete lekara raznih specijalnosti su deo usluga savetovališta “Destigma”.

Šta podrazumevaju naše usluge zdravstvene nege ?

Služba zdravstvene medicinske nege podrazumeva  usluge iz oblasti zdravstvene nege i socijalizacije svakodnevnog života starijih osoba sa mentalnim oboljenjem, a to uključuje:

 • Pomoć oko očuvanja samostalnosti starijih osoba sa mentalnim oboljenjem
 • Pomoć dnevnog održavanja higijene pacijenta
 • Oblačenje i pomaganje pacijentima da se obuku
 • Pomoć pacijentu u kretanju (ustajanje, hodanje itd)
 • Pomoć i asistencija pri rukovanje pomagalima za kretanje
 • Kontrola uzimanja propisanih lekova medicinske propisane terapije
 • Savetodavni i preventivni rad sa pacijentima i članovima porodicom ili negovateljima
 • Davanje infuzija
 • Aplikacija injekcija
 • Prevencija i obrada dekubita
 • Previjanje svih vrsta rana
 • Radna i okupaciona terapija
 • Praćenje i kontrola vitalnih znakova: krvnog pritiska, pulsa, disanja, telesne temperature
 • Pomoć i asistencija pri rukovanju pomagalima za kretanje

Kakav je pristup u savetovalištu “Destigma” pacijentima ?

Svesni smo da je obaveza celog medicinskog tima savetovališta “Destigma”, da se pored nas pacijent oseća sigurno, shodno time smo se potrudili, da na usluge koje pružamo možete uvek da računate. Naš medicinski tim čine stručan i visokoobrazovani kadar koji pruža sveobuhvatan nivo zdravstvene nege i podrške starijim osobama sa mentalnim oboljenjem kako u našem savetovalištu tako i u udobnosti doma. Profesionalan i odgovoran medicinski tim lekara radi sa pacijentima, tako I pruža podršku članovima porodicama ili negovateljima u primeni zdravstvenog I organizacionog plana koji promoviše kliničku izvrsnost i kvalitetnu uslugu. 

Od presudnog je značaja kreirati svakoj osobi priliku da dostojanstveno, i što je moguće samostalnije, provede starost u ličnom prostoru bez obzira na medicinsku dijagnozu, u kom se oseća bezbedno i spokojno. Na taj način podstiče se samopouzdanje i podiže lični moral starih osoba sa mentalnim oboljenjem.

Zašto Zdravstvena nega ima “Posebno” mesto u Nezi pacijenata?

Zadatak medicinskog tima koji pruža usluge zdravstvene nege je da razume pacijente, članove porodice ili negovatelje,  da im budu što bliže, da prilagode njihov svakodnevni život u skladu sa psihofizičkim stanjem pacijenta, da izgovore ljubaznu reč što je poseban znak brige i pažnje  za njih, a posebno se pristupa osamostaljivanju pacijenta u vraćanju socijalizovanog načina života.

Pacijenta treba naučiti da pomaže sebi, uveriti ga u svoje sposobnosti, pri čemu medicinski tim treba znati koja su stvarna ograničenja i pronaći odgovarajuću meru u svom radu. Starije osobe sa mentalnim oboljenjem  u potpunosti zavise od pomoći članova porodice ili negovatelja, a naš medicinski tim pruža uslugu zdravstvene nege   koja se uvek individualno prilagođava mentalnim i fizičkim promenama povezanim sa uspostavljenom dijagnozom i različitosti stadijuma kod pacijenta. Kod ovih pacijenata, bez obzira da li su smešteni kod kuće ili dolaze u savetovalište, neophodna je potpuna zdravstvena nega.

Naš medicinski tim savetovališta “Destigma” na najbolji mogući način vam može pružiti neophodne informacije, savete, mogućnosti terapije i podrške, kao i ostale usluge koje pomažu i pospešuju kvalitet vašeg i pacijentovog života.

Saznajte više  Specijalistički Kontrolni Pregled

Dobrodošli

Savetovalište “Destigma”

Pospešite Kvalitet Vašeg Života

Savetovalište “Destigma”