+381 64 943 1942 udruzenje.destigma@gmail.com

Specijalistički / Kontrolni pregledi (Starije Osobe)

Ko je lekar specijalista koji obavlja pregled starijih osoba sa mentalnim poremećajima ?

Medicinski Tim savetovališta „Destigma“ sačinjavaju lekar specijalista psihijatrije i subspecijalista sudske medicine, okupacioni terapeut, specijalista zdravstvene nege u psihijatriji, doktor medicine i geštalt psihoterapeut. Kontrolnim specijalističkim pregledom lekar daje svoje mišljenje da li je pacijentu  potrebna pomoć, da li je pacijent  u potpunosti ili delimično lišen sposobnosti da brine o sebi, daje svoje stručno mišljenje, pruža vam odgovore  o daljoj procedure, kao i odgovore na vaša pitanja ili nedoumice.

Ko su starije osobe sa mentalnim poremećajem ?

Kada osoba dođe u neke godine, onda je gotovo neizbežno da uz to idu neke zdravstvene tegobe. Postoji bezbroj primera starijih osoba koje su zašle  u duboku starost, a da se i dalje odlično drže. Nekada je to samo fasada, lepa spoljašnjost, dok se ispod toga kriju raznorazni poznati ili skriveni zdravstveni nedostaci. 

To podrazumeva neometano kretanje,  odlazak u kupovinu,  spremanje hrane, kao i samostalno održavanje lične higijene. Neki od njih su fizički relativno zdravi i jaki, ali zato pate od mentalnih poteškoća, tj. njihovo mentalno zdravlje narušeno je demencijom. Iz tih razloga  je veoma opasno za ovakve osobe da žive same, čak i da deo dana provode bez društva ili stručnog nadzora. Starije osobe sa mentalnim poremećajem imaju trenutke lucidnosti koji duže ili kraće traju, ali isto tako imaju i periode dezorijentisanosti u kojima one mogu da osete strah i anksioznost.

Dešava se, da tada ne prepoznaju ni svoje najbliže. Česta pojava je da gube i vremensku orijentaciju i da se vraćaju u daleku prošlost. Nekad misle da su deca, čak se dešava da se spremaju da krenu u školu. Mozak, koji se troši i propada, šalje im razne slike. Kao što ne bi bilo bezbedno da se neko dete stara o sebi, isto tako nije ni malo sigurno da se starija osoba sa mentalnim poremećajem samostalno o sebi brine. Osim senilnosti i demencije tu su i druga oboljenja koja narušavaju fizičku snagu i pokretljivost. 

Zašto je potreban kontrolni pregled  kod specijaliste?

Specijalistički pregled se preporučuje u procesu rešavanja problema koji utiče na kvalitet vašeg svakodnevnog života, ukoliko vodite već brigu o starijoj osobi sa mentalnim poremećajem. Dobićete sve informacije o vašim najbližima i predloge rešavanja trenutne situacije kao podrška zadovoljenja potreba osoba sa mentalnim poremećajima, sa savetima za njihovo aktivno uključenje u društvena dešavanja.

Šta Vas očekuje na specijalističkom pregledu?

Specijalistički kontrolni pregled ne mora da bude strašno iskustvo, zapravo može biti jedan veoma prijatan i oslobađajući razgovor koji obuhvata:

  • Razgovor sa pacijentom
  • Razgovor sa porodicom ili negovateljem pacijenta
  • Pregled kliničke dokumetacije ukoliko je pacijent već poseduje
  • Detaljan klinički pregled pacijenta

Prilikom razgovora sa pacijentom, lekar specijalista prikuplja sve neophodne podatke koji se tiču pacijentovog trenutnog stanja, istorije bolesti pacijenta i njegove bliže porodice (anamneza). Na osnovu prikupljenih podataka sledi detaljan pregled.specijaliste. Kada je sve obavljeno, na osnovu svih prikupljenih podataka i rezultata pregleda, lekar specijalista odlučuje da li su potrebne još neke dodatne analize ili pregled. Detaljniji podaci pospešuju put ka preciznoj dijagnozi.

Nekada se u kućama o starijoj osobi brinu osobe koje nisu medicinske struke i koje ne umeju da prepoznaju neke znake ili simptome koje bi inače upalile alarm kod medicinskog osoblja, koji ukazuju na to da je osobi potrebna medicinska pomoć, tj. lekarski pregled. 

Posavetujte se sa našim specijalizovanim medicinskim timom “Destigma” koji se bavi lečenjem, negom, brigom i podrškom starijih osoba sa mentalnim poremećajima, kao i njihovim članovima porodice.

Saznajte više Kućna Poseta

Dobrodošli

Savetovalište “Destigma”

Pospešite Kvalitet Vašeg Života

Savetovalište “Destigma”