+381 64 943 1942 udruzenje.destigma@gmail.com

Savetovanje – nevidljiv sistem, neophodan za život

Svi mi u starosti možemo brzo i neočekivano zbog bolesti ili smetnji biti upućeni na tuđu pomoć. Kada starije osobe mentalno obole ili im iznenada trajna nega postane neophodna, najčešće su članovi porodice ili negovatelji  ti koji donose odluke i kojima je za to potrebno savetovanje I stručna pomoć ili edukacija.

Bolest ili dugoročna nega starije osobe mogu dovesti do toga da se lične stvari ne mogu samostalno obavljati ili da se sopstvena volja ne može izjasniti. Članovi familije ili negovatelji koji neguju stariju osobu  nose glavni teret kućne zdravstvene nege. Oni su često godinama aktivni, od toga delimično 24 sata i zbog toga često dospevaju do granica svojih mogućnosti.

destigma-savetovaliste-dnevni-centar-usluge

3 Saveta Koji Pomažu kod Starijih Osoba sa Mentalnim Oboljenjem

1.Problemi u komunikaciji – problemi u pronalaženju reči, izražavanju misli ili u praćenju razgovora.

Sve vreme, izbegavajte raspravljanje. Ostanite smireni. Vaš govor treba da bude jednostavan. Uklonite sve ono što dodatno ometa njihovu pažnju.

  1. Gubitak pamćenja– ponavljanje istog pitanja, ne prepoznavanje prijatelja ili člana porodice, nesposobnost obavljanja svakodnevnih zadataka ili poteškoće u planiranju i organizovanju.

Evocirajte uspomene. Uključite stariju osobu u dešavanja koja su trenutno aktuelna. Pamtite ko je osoba i kakva je bila pre bolesti.

3 . Promene ponašanja – uznemirenost, nervoza i verbalni i fizički ispadi.

Budite ljubazni I samilosni. Smanjite stres Ako je moguće, predložite neku fizičku aktivnost. Pustite njihovu omiljenu muziku i pevajte uz nju.

Koja je suština dolaska u savetovalište ?

Suština dolaska u savetovalište “Destigma” je informisanje i opširno savetovanje o različitim ponudama delimične i potpune zdravstvene pomoći i nege. U slučaju potrebe, u to spada i dalje upućivanje na usluge službi i ustanova potpunog stacinarnog zbrinjavanja. Raspon savetodavnih ponuda se prostire od socijalno-pedagoških aspekata, aspekata zdravstvene nege pa sve do psihološko ekonomskih aspekata. Uvek možete dobiti pregršt informacija konkretne pomoći za vašu individualnu situaciju.

Razgovor sa stručnim lekarom specijalistom, u ovakvim slučajevima je od krucijalne važnosti za brži oporavak pacijenta, kao i lakšu adaptaciju, na promenjene životne uslove. Ono što predstavlja najveći problem kada su u pitanju ove bolesti, jeste činjenica je da je veoma mali broj lekara obučen za rad sa starim i obolelim licima, pre svega zbog toga što oni predstavljaju osetljivu grupu bolesnika, kod kojih pored fizičkih, postoje i problemi mentalne prirode.

Savetovalište “Destigma” deli mišljenje da je rad sa pacijentom pojedinačno ili grupno u saradnji sa članovima porodice ili negovateljima od velike važnosti upravo za stara lica! Iskustva našeg medicinskog tima, koji godinama radi sa starijim ljudima, obolelim od neke mentalne bolesti, takođe govore u prilog tome. Svaki pacijent ima dugu istoriju bolesti, njihova borba je svakodnevna i teška a komunikacija sa ovakvim licima je specifična i zahteva veliku pažnju i stručnost.

Medicinski tim savetovališta “Destigma” na najbolji mogući način vam može pružiti neophodne informacije, savete, mogućnosti terapije i podrške, kao i ostale usluge koje pomažu i pospešuju kvalitet vašeg i pacijentovog života.

Pročitajte tekst Savetovanje za starije osobe sa Mentalnim Oboljenjem

Dobrodošli

Savetovalište “Destigma”

 

 

individualna-psihoterapija-1
savetovaliste-destigma-porodica-negovatelji.
zdravstvena-nega

Pospešite Kvalitet Vašeg Života

Savetovalište “Destigma”