+381 64 943 1942 udruzenje.destigma@gmail.com

Psihoza

Zašto je “Psihoza” pshičko stanje ?

Psihoza je psihičko stanje u kome osoba realnost doživljava nerealno i izobličeno. Osoba koja boluje od psihoze gubi vezu sa realnošću I  teže razlikuje šta je stvarnost, a šta ne. Čak 1-3% populacije ima šansu da u nekom periodu života doživi “psihotičnu epizodu”. Dok 80% osoba obolelih od psihoze, prve promene uočava u uzrastu 16-30 godina.

Psihotična osoba može čuti i videti stvari koje ne postoje tokom psihotičnog napada. Ovo može biti veoma zastrašujuće za pacijenta, toliko da može postati agresivan. Veoma je važno otkriti simptome na vreme, jer rizik da, obolela osoba ili neko iz njenog bližeg okruženja, nastrada je svakim danom u porastu ako se psihoza ne leči.

Koji su simptomi koji se javljaju kod psihoze?

 • Sumnjičavost
 • Generalizovana anksioznost
 • Iskrivljena percepcija
 • Depresija
 • Opsesivno razmišljanje
 • Poremećaj spavanja
 • Halucinacije
 • Obmane
 • Dezorganizovanost
 • Katatonija
 • Poremećaj koncentracije

 

Kako se dijagnostikuje psihoza?

Psihoza se može javiti i kao posledica drugih bolesti, zato je veoma važno da psihijatar ustanovi uzrok kako pacijent ne bi dobijao pogrešnu terapiju. U pojedinim slučajevima je potrebno i prisustvo psihologa i socijalnog radnika.

Osobe koje su mentalno obolele od psihoze, nisu svesne promene unutar sebe i svog ponašanja, pacijenti  smatraju da se svet menja kao i okruženje oko njih. Često članovi porodice ne prepznaju simptome “psihoze” na vreme i zato je rana dijagnostika potpuno retka.

Koji su osnovni koraci u dijagnostikovanju “psihoze”?

Veoma bitan osnovni korak je razgovor koji obavlja stručan lekar specijalista sa pacijentom i njegovom porodicom. Lekar prikuplja osnovne informacije  o istoriji psihijatrijskih bolesti u porodici, šablonima i promenama u ponašanju pacijenta, I da li su upoznati sa mislima i emocijama samog pacijenta. Zatim se obavlja testiranje psihološkim instrumentima. Ukoliko lekar specijalista preporučuje da se urade i druge medicinske analize, kako bi se tačno utvrdila dijagnoza I na taj način stručno imate mogućnost da adekvatno pomognete pacijentu.

Jedan od daljih analiza može biti I skeniranja glave, I na taj način se isključuju pojedine bolesti kao uzrok psihoze, koje su često izlečive. Kada se jednom ustanovi psihijatrijski uzrok psihoze pravi se plan terapije.

psihoze
savetovaliste-destigma-starije-osobe-mentalno-zdravlje.

Koji su mogući uzroci simptoma psihoze?

 • Šizofrenija
 • Šizofreni poremećaj
 • Kratki psihotični poremećaj
 • Deluzioni poremećaj
 • Bipolarna psihoza
 • Psihotična depresija
 • Postporođajna psihoza
 • Indukovana psihoza (supstancama)

Psihoza se može javiti kao odgovor na druge bolesti od kojih su najčešće:

 • Tumor na mozgu ili cista
 • Demencija- najčešće Alchajmerova
 • bolest
 • Parkinsonova bolest
 • Hantingtonova bolest
 • HIV i druge infekcije koje mogu pogoditi mozak
 • Moždani udar
 • Neki tipovi epilepsije

Kod starijih osoba su česte neurološke bolesti i demencija pa je moguće simptom poput psihoze pripojiti postojećem stanju i prevideti je. Zato je veoma važno obratiti pažnju na rane simptome kako psihoza ne bi uznapredovala.

Česta pitanja: Da li se psihoza leči?

Primeri : Psihoza se leči pomoću antipsihotika i to u dve faze. Prva je akutna pri kojoj se pacijent leči na bolničkom lečenju. Druga faza je lečenje van bolnice, ovo je faza održavanja lečenja i usmerena je ka svakodnevnom životu pri čemu ukoliko pacijent prestane da konzumira terapiju psihotični napadi će se vratiti.

Ukoliko je neophodno uzimati terapiju do kraja života pacijenta, uloga porodice koja brine o pacijentu je od izuzetnog značaja. Zato se preporučuje njihovo uključenje u terapiju kroz psihoterapiju, grupe podrške, savetovališta i drugih načina kako da se informišu i učestvuju u lečenju.

Savetovalište ’’Destigma’’ ima dugogodišnje iskustvo u radu sa starijim osobama koje su mentalno obolele, i pruža savetodavne usluge, dijagnostiku i lečenje, kao i razne terapije podrške pacijentu kao i vama koji posvećeno i odgovorno ih negujete.

Saznajte više  Specijalistički Kontrolni Pregled za Starije Osobe

Dobrodošli

Savetovalište “Destigma”

Pospešite Kvalitet Vašeg Života

Savetovalište “Destigma”