+381 64 943 1942 udruzenje.destigma@gmail.com

Psihoedukativne Grupe

Šta su iskustveno-edukativne radionice?

Forma iskustveno-edukativne terapije  se često koristi kod osoba koje boluju od fobija, specifičnih nerealnih strahova. Ove grupe rade po principu radionica i sastoje se iz dva dela- edukativnog i kreativnog.

Edukativni deo ima za cilj pružanje osnovnih informacija kroz teme kako mozak funkcioniše, koja su željena i neželjena dejstva lekova, obrađuju se najčešći mentalni poremećaji i faktori rizika bolesti, I još mnogo različitih tema koje imaju za cilj edukaciju i razvoj ličnosti. Ovakvim načinom rada podstiče se interaktivno učestvovanje grupe tako da na veoma zanimljiv način, mogu da shvate i saznaju ono što ih zanima kao I pomoć razumevanja kroz kakve sve emocije se prolazi.

Kreativni deo čine radionice socijalnih veština, prepoznavanje i uvežbavanje veština verbalne i neverbalne komunikacije, vežbe percepcije, vežbe pažnje i pamćenja, kreativno rešavanje problema, rešavanje konfliktnih situacija itd. Ovo zapravo predstavlja teorijski deo gde se učesnici informišu i na zanimljiv način interaktivno učestvuju u uče i razvijaju svoje veštine kroz praktične igre, stvarajući iskustvo.

7 osnovnih ciljeva  iskustveno – edukativne radionice  su:

  • bolje razumevanje sebe i drugih ljudi
  • jačanje otvorene i direktne komunikacije sa drugima
  • razumevanje emocionalnih reakcija
  • promena neuspešnih obrazaca ponašanja
  • jačanje samopouzdanja i samopoštovanja
  • uzimanje aktivnog učešća u kreiranju vlastitog života
  • očuvanje mentalnog zdravlja
psihoedukativne-grupe-1

Kako ove interaktivne radionice utiču na stare osobe sa mentalnim poremećajem?

Starije osobe sa mentalnim poremećajem, i zbog starosti i zbog bolesti, vremenom postanu izolovani, sredina ne razume ni njih kao  ni njihove potrebe. Nekada i oni gube svesnost o svom stanju, usled bolesti neki čak i nisu svesni da boluju. Osećaju se potpuno izgubljeno i bespomoćno,  jer pojedini nemaju obaveza da ispune dan, dok pojedini još ne mogu i ne znaju kako da prihvate svoje zdravstvene nedostatke.

Radionice podstiču grupnu interakciju koja na interesantan način njima upotpunjuje vreme, i kao dete kroz igru oni vežbaju i rade na svojim veštinama. To može biti šah, ukrštenice, igre memorije, ručni rad, likovna umetnost, čitanje knjiga. Bilo koja kreativna radionica koja pospešuje njihov razvoj, socijalizaciju i otvorenost u komunikaciji, a istovremeno neguju svoje mentalno zdravlje.

Osobama koje boluju od bolesti ili poremećaja koji utiču na kognitivnu sposobnost, imaju poteškoće u govoru, pamćenju i koncentraciji. Na ovaj način, oni sa ostalim osobama koje imaju isti problem, mogu na zanimljiv način da vežbaju kako bi poboljšali svoje kognitivne sposobnosti ili očuvali postojeće. Bez osećaja da ne pripadaju, jer tu grupu čine osobe koje prolaze kroz isto što i oni.

Psihoedukativne grupe, pokazuju dobre rezultate u napretku celokupne terapije i pospešuju kvalitet života pacijenata. ’’Destigma’’ savetovalište među svojim uslugama pruža i ovu vrstu radionica, koju vodi stručno medicinsko osoblje sa dugogodišnjim iskustvom. Informišite se na vreme jer mi smo u zbog vas.

 Saznajte više  Savetovanje

Dobrodošli 

Savetovalište “Destigma”

grupna-terapija-negovatelji
individualna-psihoterapija
grupa-za-poboljsanje-emotivne-stabilnosti

Pospešite Kvalitet Vašeg Života

Savetovalište “Destigma”