+381 64 943 1942 udruzenje.destigma@gmail.com

Psihijatrijsko Veštačenje

Šta je psihijatrijsko veštačenje i ko ga obavlja?

Psihijatrijsko veštačenje ili ekspertiza predstavlja procenu psihičke sposobnosti osobe korišćenjem znanja i iskustva stručnjaka specijalizovanog u ovoj oblasti psihijatrijske medicine. Savetovalište ’’Destigma’’ u svom iskusnom stručnom timu ima specijaliste i subspecijaliste koji obavljaju veštačenje. Ova vrsta specijalističke procene se može izvršiti u ordinaciji ili u toplini doma, u okviru kućne posete koju pružamo.

Ekspertiza može da obuhvata :

  • Ukoliko je imovina pacijenta pod sudskim sporom.
  • Ukoliko je pacijent bio izložen zanemarivanju ili zlostavljanju.
  • Ukoliko je pacijent izvršilac, svedok ili žrtva krivičnog dela, neophodno je da se utvrdi psihičko stanje i procena svesnosti svojih postupaka.
  • Ukoliko je potrebno pokretanje postupka oduzimanja poslovne sposobnosti
  • Pisanje I podpisivanje testamenta ili ugovora o doživotnom izdržavanju, odnosno bilo kojeg pravosnažnog ugovora
  • Za podnošenje zahteva za tuđu negu i pomoć koju pruža država
individualna-psihoterapija-1

Kada se radi psihijatrijsko veštačenje stariih osoba sa mentalnim poremećajem?

  • Starije osobe sa mentalnim poremećaja zaslužuju i imaju pravo na život, na negu, lečenje i ostala ljudska prava. Iako su u takvom zdravstvenom stanju, i možda nisu u mogućnosti da se sami  izbore za svoja prava jer takvi pacijenti ne znaju i nisu svesni koje mogućnosti imaju.
  • Pojedini pacijenti, usled fizičkih i psihičkih onemogućenosti, u manjoj ili većoj meri zavise od drugoga. Potreban im je neko ko će voditi odgovorno brigu i negu o njima, njihovim osnovnim potrebama, zdravstenim pregledima, druženju i pospešivanju kvaliteta života. Ukoliko pacijent nema porodicu da brine o njima, često se dešava da na primer nude svoju nepokretnost osobi ukoliko se doživotno brine  o njoj. Uobičajno su to negovatelji ili osobe iz njihovog bliskog okruženja.
  • Kako bi obe strane bile pravno osigurne, da ne bi došlo do nesporazuma sa većim posledicama , piše se pravni ugovor o doživotnom izdržavanju. Pacijent mora da uradi psihijatrijsku procenu, kojom bi se utvrdilo da je svestan i da shvata šta potpisuje, što je isti postupak  pri sastavljanju testamenta.
  • Ukoliko se ustanovi dijagnoza da starija osoba ima mentalni poremećaj I nije sposobna da sama donese odluku odgovornost odluka u ime pacijenta se prebacuje na lice koje je u krvnom srodstvu sa njima, vodi brigu o njima ili nekoj ustanovi što ih zakonski čine starateljima pacijenta.

Možete  nas pozoviti I uvek dobiti sve  informacije o uslugama savetovališta “Destigma” koje je specjalizovano za starije osobe sa mentalnim oboljenjem kao I podršku članovima njihovih porodica ili negovateljima.

Saznajte više  Specijalistički Pregled / Starije Osobe

Dobrodošli 

Savetovalište “Destigma”

savetovaliste-destigma-porodica-negovatelji.
savetovaliste-destigma-porodica-negovatelji.
zdravstvena-nega

Pospešite Kvalitet Vašeg Života

Savetovalište “Destigma”