+381 64 943 1942 udruzenje.destigma@gmail.com

DEMENCIJA

Demencija je sindrom smanjenja mentalnih sposobnosti u minimum dve kategorije kao na primer pamćenje i govor. Oko 5% osoba nakon svoje 60-te godine oboli od neke vrste demencije. Sa svakih 5 godina, učestalost obolelih se udvostručuje. Demencija se javlja kao simptom ili znak čak  oko 150 različitih bolesti.

demencija
depresija

DEPRESIJA

Depresija je poremećaj raspoloženja odnosno njegovo sniženje. Može biti lakog, umerenog i teškog stepena. Nedostatak volje i energije, potonulost i bezvoljnost, tuga, potištenost, očaj. Ukoliko ove emocije kratko traju i imaju neki uzrok, npr. smrt drage osobe, to je normalno….

PSIHOZA

Psihoza je psihičko stanje u kome osoba realnost doživljava nerealno i izobličeno. Osoba koja boluje od psihoze gubi vezu sa realnošću I  teže razlikuje šta je stvarnost, a šta ne. Čak 1-3% populacije ima šansu da u nekom periodu života doživi “psihotičnu epizodu”. Dok 80% osoba obolelih od psihoze, prve promene uočava u uzrastu 16-30 godina……

psihoze
strahovi

STRAHOVI

Strah predstavlja odbrambeni mehanizam našeg organizma. On nas upozorava na potencijalnu opasnost, i uglavnom deluje pozitivno. To se zove realan strah. Na primer, prilikom prelaženja ulice, znamo da može da nas udari auto ako pređemo kad ne treba, strah nas upozorava da obratimo pažnju na semafor i kretanje saobraćaja….

SAVETOVALIŠTE “DESTIGMA”

PODRŠKA OSOBAMA SA MENTALNIM POREMEĆAJIMA  I  NJIHOVIM PORODICAMA I PRIJATELJIMA

Kontakt

+381 64 943 1942

Beograd

udruzenje.destigma@gmail.com