+381 64 943 1942 udruzenje.destigma@gmail.com

Farmakoterapija

Da li znate šta je farmakoterapija?

Farmakoterapija predstavlja upotrebu medikamenata odnosno lekova, u cilju smanjenja tegoba i lečenja. Shodno tegobama i farmakološkim ispitivanjima, lek ili kombinaciju lekova vam prepisuje samo lekar specijalista nakon specijalističkog pregleda pacijanta.

Zašto je važno ne uzimati lekove na ‘’svoju ruku’’?

Uvek se savetuje da se prati uputstvo lekara specijaliste za datu terapiju, jer  svaka starija osoba sa mentalnim oboljenjem je drugačija I ne reaguju svi pacijenti na isti način. Kako bi lekovi bili bezbedni za upotrebu i lečili tegobe, bitno je uraditi specijalistički pregled, osmisliti svakodnevni plan terapije, pristupiti individualno pacijentu kao i stvoriti poverenje kojim se na pozitivniji način postižu rezultati.

Adekvatna terapija ima za cilj da pomogne  pacijentu oko postojećih tegoba, da ublaži simptome ili   dovode do potpunog izlečenja. Pogrešno uzimanje terapije ili pogrešna kombinacija leka može više da našteti i  ima ozbiljne posledice, pre nego što može da pomogne. Zato je potrebno uraditi specijalistički pregled I tek onda pratiti organizaciono uputstvo  od lekara specijaliste.

Mentalna Oboljenja

Zašto je organizacija farmakoterapije bitna?

Organizacija kvalitetne, blagovremene i sveobuhvatne farmakoterapije starijih osoba sa mentalnim oboljenjem, je  jedan  od osnovnih preduslova da se njihovo duševno zdravlje maksimalno održava, naravno u skladu sa mogućnostima u zadovoljavajućem kliničkom stanju. Na taj način bi se obezbedili i što bolji uslovi za zadovoljavajuće socijalno funkcionisanje.

Jedan od preduslova za to je i pravilno postavljanje dijagnoze mentalnog poremećaja, jer bi u suprotnom, bilo zbog nestručnosti ili tendencije da se ostvari neka zloupotreba, ili bi se stvorili u osnovi da se stanje pacijenta iskoristi u cilju nanošenja štete i da se dovede u poziciju žrtve.

Starije osobe sa mentalni poremećajem trebalo bi biti zaštićeni, što nameće humanost postupka lečenja, uz poštovanje punog dostojanstva pacijenata kao ljudskih bića. U sklopu principa lečenja u savetovalištu “Destigma” se poštuju određeni uslovi rada:

  • Adekvatno lečenje pacijenta u sredini u kojoj pacijent živi ili u savetovalištu “Destigma”
  • Primena metoda lečenja prilagođeno individualno stanju pacijenta
  • Razvijenost sistema dobro povezanih upotrebom medikamenata I psihijatrijskih radionica
  • Obezbeđen kontinuitet u lečenju
  • Redovno praćenje stanja pacijenta
  • Blagovremene intervencije u slučaju pogoršanja kliničke slike mentalnog poremećaja

Koji su principi lečenja starijih osoba sa mentalnim oboljenjem?

Principi lečenja, takođe, obuhvataju i neophodnost informisanja pacijenta o načinu i vrsti tretmana koji će se primenjivati I  ukoliko je sposoban da ove okolnosti shvati, da da pristanak, dok ukoliko njegovo psihičko stanje onemogućava pacijentu shvatanje informacija i davanje saglasnosti o načinu tretmana, postupak treba obaviti sa članovima porodice ili negovateljima tj. zastupnikom pacijenta. Cilj lečenja starijih osoba sa mentalnim poremećajem je da pacijenta blagovremeno vrati u socijalnu sredinu iz koje potiče, da se što bolje socijalno rehabilituje i vrate normalnom svakodnevnom životu socijalne sredine, što članovima porodice i negovateljima olakšava dalji tok vremena kao I samoj starijoj osobi.

Ukoliko brinete o voljenoj starijoj osobi kao član porodice ili negovatelj, možete nas uvek pozvati ili posetiti, naš medicinski stučan tim će vam odgovoriti na sva vaša pitanja i nedoumice. Mi smo tu za vas i uvek ćemo naći adekvatno rešenje za vašu situaciju.

Pročitajte tekst Zdravstvena Nega

Dobrodošli

Savetovalište “Destigma”

Pospešite Kvalitet Vašeg Života

Savetovalište “Destigma”