+381 64 943 1942 udruzenje.destigma@gmail.com

Demencija

9 Stvari Koje Treba Da Znate

o Demenciji kod Starijih Osoba

#1 Šta je “Demencija”?

Demencija je sindrom smanjenja mentalnih sposobnosti u minimum dve kategorije kao na primer pamćenje i govor. Oko 5% osoba nakon svoje 60-te godine oboli od neke vrste demencije. Sa svakih 5 godina, učestalost obolelih se udvostručuje. Demencija se javlja kao simptom ili znak čak  oko 150 različitih bolesti.

Najčešći uzroci demencije su Alchajmerova bolest, Vaskularna demencija, demencija sa Levijevim telima i Frontotemporalna demencija. Takođe demencija se može javiti i zbog Parkinsonove bolesti, tumora mozga, zapaljenja mozga, Hatingtonove bolesti i mnogih drugih.

#2 Kako se ispoljava Demencija?

Prvo moramo razlikovati običnu zaboravnost od demencije. Da bi se pomislilo da neko boluje od demencije, period zaboravnosti treba da traje duže od 6 meseci sa očiglednim pogoršanjem stanja, do te mere da se svakodnevni život u potpunosti menja.

U početku, uočavaju se smetnje pri govoru, pacijent teže pronalazi reči, zatim se pojavljuju smetnje u orijentaciji i kontroli pokreta. Poremećaj pažnje se može javiti kao ne mogućnost koncentracije ili podeljene pažnje. I tako se postupno remete i druge funkcije mozga.

#3 Koje su kategorije u kojima se ispoljava Demencija ?

  • Kognitivna ispoljavanja (smetnje kod pamćenja, govora, prostorne orijentacije i dr.);
  • Promene u ponašanju i psihološke promene (uznemirenost, strahovi, halucinacije, sumnjičavost i dr.);
  • Poremećaji aktivnosti svakodnevnog života (delimična ili potpuna).
okupaciona-terapija-savetovaliste-destigma
savetovaliste-destigma-starije-osobe
grupa-za-poboljsanje-emotivne-stabilnosti-1
grupa-za-poboljsanje-emotivne-stabilnosti

#4 Zbog čega je teško brinuti o dementim osobama ?

Od jednostavnog i povremenog zaboravljanja gde je osoba nešto ostavila, vremenom zaboravlja i gde se nalazi i gde je trebala da ide. Osobama koje vode računa i čuvaju dementne osobe je izuzetno teško. Dok svakodnevno vode brigu kako da pomogne dementoj osobi, postaju svedoci kako sećanja, emocije i misli postepeno se smanjuju i na kraju ih pacijent nema.

#5 Zašto Demencija zahteva visok stepen nege ?

Završna faza bolesti jeste kada je pacijent prikovan za krevet, ne komunicira, ne može da kontroliše više ni fiziološke potrebe svog tela, a tada, pacijenti su i najpodložniji infekcijama. Takva nega zahteva visok stepen odgovornosti i nekada porodica zbog veoma teškog emotivnog prizora i boli, kao i organizacije svog života, nije u stanju da ispuni uslove adekvatne nege, i zato ne postoji ništa loše u tome da potraže stručnu pomoć.

#6 Koji je najčešći uzrok Demencije ?

Alchajmerova bolest je najčešći uzrok demencije, čak 60%. Tipično se javlja u obliku otežanog pamćenja i govora ili promenama raspoloženja. I dalje se ne zna tačan uzrok ove bolesti, ali se objašnjava nakupljanjem belančevinama u mozgu koje onemogućavaju protok informacija između nervnih ćelija. Razvitkom bolesti progresivno propadaju nervne ćelije.

# 7 Koji su faktori rizika kod Vaskularne demencije ?

  • Krvni pritisak veći od 120/80
  • Starije životno doba
  • Pušenje
  • Povišen holesterol
  • Teže ili ponovljene povrede mozga
  • Genetika
  • Odsustvo intelektualnih stimulacija

Do propadanja nervnih ćelija, kod ove vrste demncije dolazi usled većeg moždanog udara ili niza manjih moždanih udara. Nakon moždanog udara karakteristična je slabost polovine tela, smanjenje govora i koncentracije.

# 8 Kako se postavlja dijagnoza Demencije?

Da bi se postavila dijagnoza Demencije , neophodno je medicinsko ispitivanje koje se sastoji od neurološkog pregleda, psihijatrijskog pregleda, neuropsiholoških testova, analize krvi, skenera mozga ili MR mozga, a po potrebi i drugih analiza. Nakon medicinskog ispitivanja procenjuje se da li je pacijent oboleo od demencije, i ukoliko jeste veoma je važno da se utvrdi od kog tipa demencije je oboleo zbog specifičnosti terapije.

# 9 Da li je Demencija izlečiva?

Nažalost nije. Funkcije koje su smanjene, medikamentima i rehabilitacijom se mogu ublažiti simptomi ali definitivno izlečenje ne postoji. Takođe pomaže organizaciona rutina i metoda navika, kako bi se svakodnevnica prilagodila pacijentu.

Uočite znake “demencije” na vreme, edukujte se i informišite kako bi odgovorno negovali starije mentalno obolele osobe. Stručan medicinski tim savetovališta “Destigma” pruža potpunu podršku pacijentima kao I članovima porodice da u što većoj meri povrate kvalitet svakodnevnog života.  

Saznajte više  Specijalistički Kontrolni Pregled za Starije Osobe

Dobrodošli

Savetovalište “Destigma”

Pospešite Kvalitet Vašeg Života

Savetovalište “Destigma”